Kerecsen Kulturális és Íjászegyesület közgyűlés

A közgyűlés helye: 1132 Budapest, Visegrádi u. 26/b

A közgyűlés időpontja: 2017. december 18-án 18.30 óra

A közgyűlés napirendje:

1. Beszámoló az Egyesület elmúlt évéről;

2. Határozathozatal az egyesületi tagságról

3. Határozathozatal az egyesületi tagdíj mértékéről;

4. Határozathozatal a „kötelező” kártyával kapcsolatban;

5. Határozathozatal az egyesületi pólóval kapcsolatban;

6. Egyebek.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult (teljes jogú) tagok több mint a fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés a fenti helyszínen 19:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden tag megjelenésére feltétlenül számítunk.