Kulturális javaink egyik részét igazi értéket hordozó hang- és képanyagok teszik ki.